Често задавани въпроси

Как действа Bloxivir?

След нанасяне върху лигавиците на носа, устата и гърлото, Bloxivir създава защитен слой, който представлява механична бариера за патогените, а съдържащите се в него вещества: йота-карагенан, натриев хиалуронат и ектоин, ги дезактивират. По този начин Bloxivir предпазва от силно заразни вируси, облекчава симптомите на инфекцията и намалява нейната продължителност. Продуктът представлява едновременно метод за превенция и начин за борба с вирусните инфекции на горните дихателни пътища, причинени от грипни вируси и коронавируси, включително SARS-CoV-2. Употребата на продукта от заразени лица (и от безсимптомни пациенти) намалява риска от заразяване на други хора.

Как Bloxivir ме предпазва от Covid-19?

След нанасяне върху лигавиците на носа, устата и гърлото, Bloxivir създава защитен слой, който представлява механична бариера за вирусите от тип коронавирус, а съдържащите се в него вещества: йота-карагенан, натриев хиалуронат и ектоин, ги дезактивират. По този начин Bloxivir предпазва от вируса Sars-Cov-2.

Използването на Bloxivir ще ме предпази ли от Covid-19?

Bloxivir може да се използва както превантивно, така и терапевтично. Превантивната употреба на продукта съгласно метода, описан в инструкциите за употреба, предпазва от проникване на вируси в тялото.

Продуктът действа директно на мястото, където вирусите навлизат в човешките клетки. Вероятността от развитие на вирусна инфекция обаче зависи от индивидуалните фактори и е по-висока, ако лигавицата на носа или устата е увредена или при възрастни хора, които страдат от сухота в устата и носа. Инфектирането с Covid-19 може да се случи и през лигавицата на очите.

Bloxivir позволява да се подобри качеството на живот чрез предотвратяването на вирусни инфекции и смекчаването на тяхното протичане. Продуктът има биоадхезивни свойства и по този начин намалява сухотата в носната и устната лигавица, което води до по-доброто им функциониране. Постоянното поддържане на добра хидратация на носната лигавица позволява тя да функционира ефективно като естествена защитна бариера срещу патогени и други външни фактори. Следователно употребата на BLOXIVIR намалява вероятността от инфекция с Covid-19, но не осигурява 100% защита поради индивидуални фактори.

 

Употребата на Bloxivir по време на Covid ще облекчи ли протичането на заболяването?

Продуктът облекчава симптомите на инфекции на горните дихателни пътища и подпомага лечението на заразените. Ако човек с Covid-19 има симптоми, характерни за инфекции на горните дихателни пътища, като назален мукозит, ринит, хрема, фарингит, сухота в гърлото, употребата на Bloxivir ще облекчи симптомите на заболяването.

Когато използвам спрея за уста в ресторант и пия вода малко след това, ще се изплакне ли защитният слой на Bloxivir?

Когато продуктът се нанася върху устната лигавица, се образува механичен слой и защитният ефект започва веднага след нанасянето. Защитният слой остава на мястото въпреки контакта със слюнка. В съответствие с инструкциите за употреба, не изплаквайте устата около 5-10 минути след нанасяне.

Ако използвам само спрей за нос и не използвам спрей за уста, все още ли съм защитен от Covid-19?

Вирусите на горните дихателни пътища, включително Covid-19, могат да проникнат в човешкото тяло по три начина:

  • през носната лигавица (основен начин)
  • през устната лигавица
  • през очната лигавица

Когато използваме Bloxivir под формата на спрей за нос, ние се предпазваме от проникването на вируси в тялото през носа.

 

Може ли Bloxivir да ограничи разпространението на вируса, ако вече сме били заразени?

Да, Bloxivir предпазва от разпространението на вируса като намалява предаването от симптоматични или безсимптомни заразени лица към други.

Bloxivir съдържа ли консерванти?

Да, за да се запази микробиологичната среда в опаковката на продукта и след отваряне (многодозова опаковка) за декларирания срок на годност (2 години), е използвана консервираща система, обичайно присъстваща в лекарствени продукти, която се характеризира с широк спектър на антимикробна активност, ниска токсичност, добра стабилност и ниска летливост. По този начин Bloxivir e годен за употреба след отваряне през цялото време до изтичане на срока на годност (2 години).

Съдържанието на консервиращата система в продукта е безопасно и се потвърждава от резултатите от биологичните тестове.

Преминал ли е Bloxivir клинични изпитвания?

Да, извършена е клинична оценка на продукта Bloxivir. Оценката доказва, че има достатъчно клинични и неклинични доказателства, които да показват съответствието на медицинското изделие със съществените изисквания по отношение на клиничната ефикасност и клиничната безопасност. Ефектът на веществата, съдържащи се в продукта, като йота-карагенан, натриев хиалуронат и ектоин, е потвърден в клинични изпитвания.

Мненията на експертите са разделени дали този вид продукти наистина работят.

Клиничната оценка на медицинското изделие потвърждава ефикасността на Bloxivir.

Може ли Bloxivir да се използва от деца?

Да, Bloxivir е предназначен за възрастни и деца над 1 година. Когато се използва при деца, е необходим родителски/настойнически надзор.

По какво се различава продукта за нос от продукта за гърло?

Двата продукта имат различен апликатор, който е адаптиран към мястото за прилагане на медицинското изделие.

Ако използвам Bloxivir, мога ли да спра да нося маска?

Предпазните средства като маските трябва да се използват в съответствие с настоящите противоепидемиологични мерки в дадена държава.

Ако използвам Bloxivir, трябва ли да се ваксинирам?

Медицинското изделие Bloxivir се препоръчва като допълнителна защита, която разширява арсенала от препоръчани от правителството превантивни мерки срещу грип или Covid-19.

Взаимодейства ли Bloxivir в значителна степен с други лекарства?

Няма налични данни за сериозни нежелани медицински събития, свързани с взаимодействието на изделието с други лекарства.

Съгласно инструкциите, употребата на Bloxivir заедно с други средства за назална употреба в случай на гела за нос Bloxivir, и продукти за перорална употреба, в случай на гела за уста Bloxivir, трябва да се осъществява след консултация с лекар.

Какви лекарства не трябва да приемам заедно с Bloxivir, за да не се отслаби неговото действие или действието на друго лекарство?

Съгласно инструкциите, употребата на Bloxivir заедно с други средства за назална употреба в случай на гела за нос Bloxivir, и продукти за перорална употреба, в случай на гела за уста Bloxivir, трябва да се осъществява след консултация с лекар.

Може ли Bloxivir да се използва заедно с друг спрей за нос, например спрей за настинка или алергия?

Според информацията, съдържаща се в инструкциите, употребата на Bloxivir заедно с други продукти за назална употреба трябва да се осъществява след консултация с лекар.

Влияе ли Bloxivir на боравенето с машини и шофирането?

Bloxivir не влияе върху способността за шофиране или работата с машини.

Може ли Bloxivir да помогне за намаляване на симптомите на алергия?

Подпомагайки естествените защитни механизми на носната лигавица, Bloxivir може да се използва и поддържащо в случай на алергично възпаление на носната лигавица, за да се блокира проникването на алергени. Когато в клетките навлизат по-малко алергени, реакцията на организма към алергените и по този начин симптомите могат да бъдат облекчени.